Historie

Inleiding.

Veel kerken in Nederland en Duitsland bezitten een orgel dat is gebouwd door de Noord-Duitse orgelbouwer Arp Schnitger (1648-1719) Het Schnitgerorgel in de Grote of Sint Michaël kerk te Zwolle is na de dood van Arp Schnitger voltooid door zijn zonen Frans Casper Schnitger en Johann George Schnitger. Het orgel was bij de oplevering in 1721 het grootste instrument in ons land en wordt nog steeds gerekend tot een van de beste Barokorgels ter wereld. Het orgel bevat ruim 4000 pijpen en telt 64 sprekende stemmen. De laatste grote restauratie werd in 1950 opgedragen aan de Zaanse orgelbouwer Dirk Andries Flentrop. Zijn plan werd in de jaren 1953-1954 tot uitvoer gebracht.

In 2001 werd het orgel door diezelfde firma en met behulp van vele vrijwilligers geheel schoongemaakt. Het laatste onderhoud, restauratie van het speel- en registermechaniek dateert van het voorjaar 2008.

Eind 2013 is de windvoorziening met de unieke twaalf originele Schnitger (spaan) balgen volledig gerestaureerd. Het orgel kan nu weer worden getreden.

Gelijktijdig met de restauratie van de balgen en in de periode daarna, deed orgeladviseur Cees van der Poel verder onderzoek naar de geschiedenis en de technische staat van het orgel. Daarbij kwam veel nieuwe informatie boven water.

De Stichting Schnitgerorgel Zwolle heeft begin 2016 opdracht gegeven aan Cees van der Poel om een bestek op te stellen voor de restauratie van het orgel.  De doelstelling van de vorige restauratie uit 1956, “Terug naar 1721”, geldt opnieuw als uitgangspunt, maar de uitvoering wordt in lijn gebracht met de huidige inzichten in de oorspronkelijke staat van het orgel.

Het is de wens dat het Schnitgerorgel op haar 300e verjaardag in 2021 weer helemaal tiptop is!

In de volgende hoofdstukken is de tekst van de eerste website onveranderd weergegeven. Voor de geïnteresseerden geeft het een goed beeld van de rijke historie van het orgel .

Het hoofdstuk Restauratie is aangepast omdat van de oorspronkelijk genoemde drie fases zijn er inmiddels twee zijn uitgevoerd.

volgende