Orgel

In de volgende hoofdstukken is de tekst van de vorige website onveranderd overgenomen.
Voor de geïnteresseerden geeft het een goed beeld van de rijke historie van het orgel.
Het hoofdstuk Restauratie is aangepast omdat van de oorspronkelijk genoemde drie fases er inmiddels twee zijn uitgevoerd.

De tweede fase, de restauratie van de balgen, zal later beschreven worden.
Zoals op de homepage is vermeld, is er ook een historisch onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek moet worden gezien als een verbetering/ aanvulling op de eerdere onderzoeken, welke zo bleek lang niet volledig waren.
Ook speelt mee dat er binnen de Rijksdienst voor monumentenzorg, verder aanvullend onderzoek gevraagd wordt, alvorens men toestemming geeft voor verdere restauraties.

De gegevens van dit onderzoek zullen als basis dienen, voor verder onderzoek en voor het ontwikkelen van plannen, voor de laatste en misschien meest ingrijpende fase, de restauratie van de windvoorziening in het orgel en de tongwerken.

volgende