Persbericht Restauratieplan

Persbericht
Zwolle, 18 maart 2016

Restauratieplan Schnitgerorgel Grote Kerk Zwolle

Zwolle – De Stichting Schnitgerorgel Zwolle heeft opdracht gegeven aan Cees van der Poel om een bestek op te stellen voor de restauratie van het uit 1721 daterende orgel in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle. De doelstelling van de vorige restauratie uit 1956, “terug naar 1721”, geldt opnieuw als uitgangspunt, maar de uitvoering wordt in lijn gebracht met de huidige inzichten in de oorspronkelijke staat van het orgel.

De bouw van het orgel was in 1718 een van de laatste opdrachten van Arp Schnitger uit Hamburg, die wordt gezien als de ‘Stradivarius van de orgelbouw’. Zijn zoon Frans Caspar Schnitger leverde het Zwolse orgel op in 1721. Hij verhuisde er speciaal voor naar Zwolle. Het orgel was met vier handklavieren, pedaal en 63 registers het grootste in ons land. Meer dan een eeuw deed het Schnitgerorgel dienst in ongewijzigde staat. In de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw werden er wijzigingen uitgevoerd onder invloed van een veranderde muzikale smaak.

In 1956 reconstrueerde de befaamde Zaanse orgelmaker Dirk Andries Flentrop (1910–2003) de oorspronkelijke staat van het orgel. Sindsdien genoot het orgel wereldwijd grote belangstelling door concerten en concoursen en door vele opnames van grammofoonplaten en cd’s. Vorig jaar nog maakten Manuel Tomadin uit Italië en Megumi Yoshida uit Japan cd-opnamen. Recent legde de titularis van de Grote Kerk, Toon Hagen, een uitvoering van Canto Ostinato van Simeon ten Holt vast.

In 2013 zijn de blaasbalgen van het orgel gerestaureerd. Met maar liefst twaalf balgen betreft het de grootste bewaarde windvoorziening van de familie Schnitger. Orgeladviseur Cees van der Poel deed onderzoek naar de geschiedenis en de technische staat van het orgel. Daarbij kwam veel nieuwe informatie boven water. Een handelseditie van het onderzoeksrapport is in voorbereiding.

De huidige staat van het orgel is op een aantal punten zorgelijk. In 1956 zijn onderdelen van Schnitger vervangen door modern materiaal met een twijfelachtige duurzaamheid. Bijzonder is dat men veel originele onderdelen sinds 1956 bij het orgel bewaarde. Een groot aantal daarvan kan herplaatst worden.
Het bestek en een daarop volgend offertetraject moeten duidelijkheid verschaffen over de financiële uitdaging waarmee de beoogde restauratie gepaard zal gaan.

EINDE PERSBERICHT