Jaaroverzicht 2021

Activiteitenverslag 2021

Het jaarverslag over 2021 met een beschrijving van uitgevoerde activiteiten vindt u in de download hieronder:

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Activiteiten:
De mogelijkheden om activiteiten te ontplooien ontleent de stichting mede aan een convenant dat zij op 15 oktober 2012 heeft gesloten met de toenmalige eigenaresse van het orgel, de Protestantse Gemeente Zwolle. Dit convenant is door wijzigingen in eigendomsverhoudingen en rechtsposities geactualiseerd op 20 december 2017 en gesloten met de nieuwe eigenaar stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

Financiële informatie 2021

De financiële verantwoording over 2021 vindt u in de download hieronder:

De jaarcijfers en het jaarverslag zijn vastgesteld in de bestuursvergadering op 2 maart 2022.