Nu en de toekomst

Onderzoek

Voordat een vergunning kon worden aangevraagd voor verdere restauratie, achtte de Rijksdienst het noodzakelijk om verder onderzoek uit te laten voeren naar de historie en technische staat van het orgel .

Gelijktijdig met de restauratie van de balgenkamer deed orgeladviseur Cees van der Poel (Hilversum) onderzoek in de archieven naar de geschiedenis en in het orgel en balgenkamer naar de technische staat van het orgel.  Daarbij kwam heel veel nieuwe informatie boven tafel.

Dit onderzoek kan worden gezien als een verbetering / aanvulling op de eerdere onderzoeken die, zo bleek, lang niet altijd volledig waren. De gegevens / resultaten van dit onderzoek zijn beschreven het rapport :

Verleden en tegenwoordige staat van het orgel in de Grote Kerk van Zwolle 

dat eind 2015 gereed kwam en is aangeboden aan het bestuur van de stichting.

[Verwijzing naar extra pagina onderzoek rapport.]

Bestek en offerte traject

Met de gegevens uit het onderzoek rapport heeft de Stichting Schnitgerorgel Zwolle begin 2016 opdracht gegeven aan Cees van der Poel om een bestek op te stellen voor de restauratie van het orgel. De doelstelling van de vorige restauratie uit 1956, “Terug naar 1721”, geldt opnieuw als uitgangspunt, maar de uitvoering wordt in lijn gebracht met de huidige inzichten in de oorspronkelijke staat van het orgel.

Met dit bestek zijn enkele orgelbouwers uitgenodigd, om een offerte uit de brengen.

Grote algehele restauratie

Deze grote restauratie zal nog apart worden beschreven.