Jaaroverzicht 2020

Activiteitenverslag 2020

Het jaarverslag over 2020 met een beschrijving van uitgevoerde activitieten vindt u in de download hieronder:

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Activiteiten:
De mogelijkheden om activiteiten te ontplooien ontleent de stichting mede aan een convenant dat zij op 15 oktober 2012 heeft gesloten met de toenmalige eigenaresse van het orgel, de Protestantse Gemeente Zwolle. Dit convenant is door wijzigingen in eigendomsverhoudingen en rechtsposities geactualiseerd op 20 december 2017 en gesloten met de nieuwe eigenaar stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

Financiële informatie 2020

De financiële verantwoording over 2020 vindt u in de download hieronder: