Sponsor pagina

Voor de geplande restauratie van het orgel is veel geld nodig. Een deel hiervan zal door de stichting Schnitgerorgel zelf moeten worden opgebracht. Daarom zijn of worden er verschillende acties opgezet. U kunt ons helpen de restauratie van het Schnitgerorgel mogelijk te maken! Daarvoor zijn enkele mogelijkheden:

Beeldenadoptie

We hebben een variant op de pijpenadoptie bedacht: de schilders en beelhouwer zijn hard bezig met het opknappen van de beelden en het bijwerken van de buitenkant van de orgelkas.

U kunt de beelden waaraan gewerkt wordt adopteren! De orgelkas is zeer rijk versierd en een schitterend topstuk van snijwerk en versierkunst uit de periode van de Barok (eerste helft 18e eeuw). Hoe leuk is het om in navolging van financiers van 300 jaar geleden uw naam (of de naam van uw bedrijf) te verbinden aan een beeld van het orgel? Via de link komt u bij de brochure waarin de mogelijkheden op een rij zijn gezet. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via info@schnitgerorgelzwolle.nl of bel 06-34857003. Bij serieuze interesse is er ook de mogelijkheid om de beelden ter plekke te bekijken zolang de steigers er nog staan tot eind van dit jaar.

Als alle 26 beelden zijn geadopteerd is het gat met ruim € 163.000,- verder gedicht. Helpt u mee om alle mogelijkheden die er zijn te benutten zodat Zwolle begin 2026 weer beschikt over een volledig gerestaureerd Schnitgerorgel?

Neem bij bijzondere wensen of ideeën vooral met ons contact op via info@schnitgerorgelzwolle.nl.

Download brochure Beeldenadoptie

Adopteer een orgelpijp

Wilt u uw naam verbinden aan één of meerdere pijpen van het Schnitgerorgel? Dat kan! Via deze link komt u op onze pijpenadoptiewebsite en kunt u zelf bepalen welke pijp(en) van het Schnitgerorgel u wilt adopteren ten behoeve van de restauratie. U kunt kiezen voor pijpen uit het Hoofdwerk, Rugpositief, Onderpositief, Borstwerk en/of Pedaal. Wanneer u hebt aangevinkt welke pijp(en) u wilt, krijgt u een totaaloverzicht van de bijdrage die u wilt leveren. U kunt dan ook aangeven of u wilt dat uw naam vermeld wordt bij de door u geadopteerde pijpen of dat u anoniem wilt blijven in het overzicht. U krijgt een bevestiging van uw bestelling en na betaling een certificaat. U kunt met iDeal of creditcard betalen.

Ook is het mogelijk om via bankoverschrijving te betalen. Maak het bedrag van de pijpen die u wilt adopteren over op onze rekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, stuur ons vervolgens een e-mail en geef daarbij aan welke pijpen u graag wilt adopteren, met met welke naam u vermeld wilt worden op de adoptiesite en het certificaat. Als u niet vermeld wilt worden op de adoptiesite kan dat ook; bij uw pijp komt dan ‘geadopteerd door een anonieme gever’ te staan. Als het bedrag op onze rekening is bijgeschreven maken wij het certificaat en de vastlegging van de bijbehorende pijpen op de website voor u in orde.

Wijn actie

We hebben prachtige wijnen, die u kunt bestellen. Per fles gaat € 2,50 naar het restauratiefonds. Hier leest u meer over de wijnen en hoe u die kunt bestellen.

Word donateur

We nodigen u van harte uit om donateur van de stichting te worden. Door een jaarlijkse donatie of periodieke gift helpt u ons met het mogelijk maken van de restauratie van dit prachtige instrument, dat het waard is om bewaard te blijven voor het nageslacht. Omdat de stichting is aangemerkt als culturele ANBI kunt u profiteren u van extra belastingvoordeel. Naast dit voordeel organiseren wij ook bijzondere activiteiten speciaal voor onze donateurs. U kunt dan denken aan donateursconcerten of informatie-avonden over het Schnitgerorgel en de geplande restauratie. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier.

Gift

Uiteraard helpt u ons ook door het eenmalig doneren van een bijdrage op onze bankrekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE. Aangezien de stichting Schnitgerorgel Zwolle een culturele ANBI status heeft, helpen we u graag in uw overwegingen voor een periodieke gift in verband met mogelijk belastingvoordeel.

Iets anders?

Heeft u een idee of een gedachte om op een andere manier bij te dragen aan de restauratie en alles wat daarvoor gebeuren moet? Neem dan vooral contact op met de secretaris van de stichting via info@schnitgerorgelzwolle.nl en we spreken graag met u door waar uw bijdrage uit kan bestaan.