Sponsor pagina

Voor de geplande restauratie van het orgel is veel geld nodig.
En deel hiervan zal door de stichting Schnitgerorgel zelf moeten worden opgebracht. Daarom zijn of worden er verschillende acties opgezet. Op deze pagina staan enkele mogelijkheden vermeld waarop u kunt bijdragen.

Wordt donateur

We nodigen u van harte uit om donateur van de stichting te worden. Door een jaarlijkse donatie of periodieke gift helpt u ons met het mogelijk maken van de restauratie van dit prachtige instrument, dat het waard is om bewaard te blijven voor het nageslacht. Omdat de stichting is aangemerkt als culturele ANBI kunt u profiteren u van extra belastingvoordeel. Naast dit voordeel organiseren wij ook bijzondere activiteiten speciaal voor onze donateurs. U kunt dan denken aan donateursconcerten of informatie-avonden over het Schnitgerorgel en de geplande restauratie. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier.

Adopteer een orgelpijp

Via deze link komt u op onze pijpenadoptiewebsite en kunt u zelf bepalen welke pijp(en) van het Schnitgerorgel u wilt adopteren ten behoeve van de restauratie. U kunt kiezen voor pijpen uit het Hoofdwerk, Rugpositief, Onderpositief, Borstwerk en/of Pedaal. Wanneer u hebt aangevinkt welke pijp(en) u wilt, krijgt u een totaaloverzicht van de bijdrage die u wilt leveren. U kunt dan ook aangeven of u wilt dat uw naam vermeld wordt bij de door u geadopteerde pijpen of dat u anoniem blijft in het overzicht. U krijgt een bevestiging van uw bestelling en na betaling een certificaat. U kunt met iDeal betalen.

Wijn actie

We hebben prachtige wijnen, die u kunt bestellen. Per fles gaat € 2,50 naar het restauratiefonds. Hier leest u meer over de wijnen en hoe u die kunt bestellen.

Gift

Uiteraard helpt u ons ook door het eenmalig doneren van een bijdrage op onze bankrekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE.