Sponsor pagina

Voor de geplande restauratie van het orgel is veel geld nodig. Een deel hiervan zal door de stichting Schnitgerorgel zelf moeten worden opgebracht. Daarom zijn of worden er verschillende acties opgezet. U kunt ons helpen de restauratie van het Schnitgerorgel mogelijk te maken! Daarvoor zijn enkele mogelijkheden:

Adopteer een orgelpijp

Wilt u uw naam verbinden aan één of meerdere pijpen van het Schnitgerorgel? Dat kan! Via deze link komt u op onze pijpenadoptiewebsite en kunt u zelf bepalen welke pijp(en) van het Schnitgerorgel u wilt adopteren ten behoeve van de restauratie. U kunt kiezen voor pijpen uit het Hoofdwerk, Rugpositief, Onderpositief, Borstwerk en/of Pedaal. Wanneer u hebt aangevinkt welke pijp(en) u wilt, krijgt u een totaaloverzicht van de bijdrage die u wilt leveren. U kunt dan ook aangeven of u wilt dat uw naam vermeld wordt bij de door u geadopteerde pijpen of dat u anoniem wilt blijven in het overzicht. U krijgt een bevestiging van uw bestelling en na betaling een certificaat. U kunt met iDeal betalen.

Wijn actie

We hebben prachtige wijnen, die u kunt bestellen. Per fles gaat € 2,50 naar het restauratiefonds. Hier leest u meer over de wijnen en hoe u die kunt bestellen.

Word donateur

We nodigen u van harte uit om donateur van de stichting te worden. Door een jaarlijkse donatie of periodieke gift helpt u ons met het mogelijk maken van de restauratie van dit prachtige instrument, dat het waard is om bewaard te blijven voor het nageslacht. Omdat de stichting is aangemerkt als culturele ANBI kunt u profiteren u van extra belastingvoordeel. Naast dit voordeel organiseren wij ook bijzondere activiteiten speciaal voor onze donateurs. U kunt dan denken aan donateursconcerten of informatie-avonden over het Schnitgerorgel en de geplande restauratie. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier.

Gift

Uiteraard helpt u ons ook door het eenmalig doneren van een bijdrage op onze bankrekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE.

Iets anders?

Heeft u een idee of een gedachte om op een andere manier bij te dragen aan de restauratie en alles wat daarvoor gebeuren moet? Neem dan vooral contact op met de secretaris van de stichting via info@schnitgerorgelzwolle.nl en we spreken graag met u door waar uw bijdrage uit kan bestaan.