Actueel

speeltafel Leeuwenbergh-orgel

Marktconcerten in December

Zaterdag 19 December: Laatste concert van het jaar door Martien de Vos, met muziek van Buxtehude, Sweelinck en Bach en een improvisatie. Vanaf 13.00 uur is het concert te volgen via livestream. De kerk zelf is als gevolg van de coronamaatregelen gesloten voor bezoekers.

Sinds eind juli zijn de marktconcerten weer in ere hersteld. Regionale organisten met hart voor het Schnitgerorgel worden gevraagd om belangeloos een kort concert van circa 30 minuten te verzorgen op het Leeuwenberghorgel in het Academiehuis/de Grote Kerk Zwolle.

Een half uurtje ontspannen en genieten van een bijzonder instrument in een bijzondere kerk, het stadshart van Zwolle. De organisten spelen belangeloos ten gunste van de restauratie van het wereldberoemde Schnitgerorgel. Omdat de kerk niet bezocht kan worden kunt U uw donatie overmaken op rekeningnummer NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE. Dat is de reden waarom de organisten belangeloos voor u willen spelen. Maar u kunt uiteraard ook op andere manieren steunen: zie daarvoor onze sponsorpagina. Voor meer informatie over de restauratieplannen gaat u naar de pagina Nu en de Toekomst op deze website.

De concerten in december worden verzorgd door:

5 DecemberZaterdag 13.00 uurBert Geldermanprogramma en CV
12 DecemberZaterdag 13.00 uurBert Duijstprogramma en CV
19 December Zaterdag 13.00 uurMartien de Vosprogramma en CV


Praktische informatie

De Grote Kerk is – vanwege de coronamaatregelen – tot 19 januari voor publiek gesloten.

Verder wordt de kerk zelf de komende jaren onder handen genomen. Dit betekent dat er aanpassingen nodig zijn om de orgelconcerten door te kunnen laten gaan: het Leeuwenbergh-orgel is grotendeels ingepakt om te voorkomen dat bouwstof en -gruis in het orgel komen. Dit levert helaas beperkingen op in het kijk- en luistergenot, maar het alternatief van enkele jaren helemaal geen klinkende muziek meer in Academiehuis De Grote Kerk sprak ons – en wij hopen u net zo – allesbehalve aan. Daarom wordt alles in het werk gesteld om toch (orgel)muziek te kunnen blijven aanbieden.

Voor meer informatie: zie de website van het Academiehuis.