Actueel

speeltafel Leeuwenbergh-orgel

Academiehuis De Grote Kerk Zwolle is – vanwege de coronamaatregelen en de restauratie – tot nader bericht voor publiek gesloten.

De kerk wordt de komende jaren onder handen genomen. Dit betekent dat er aanpassingen nodig zijn om de orgelconcerten door te kunnen laten gaan: het Schnitgerorgel is volledig ontruimd ter voorbereiding op de grote restauratie. Het Leeuwenbergh-orgel – waar voorlopig alle concerten op zullen plaatsvinden – is volledig ingepakt om te voorkomen dat bouwstof en -gruis in het orgel komen.

Deze situatie levert helaas beperkingen op in het kijk- en luistergenot, maar het alternatief van enkele jaren helemaal geen klinkende muziek meer in Academiehuis De Grote Kerk sprak ons – en wij hopen u net zo – allesbehalve aan. Daarom wordt alles in het werk gesteld om toch (orgel)muziek te kunnen blijven aanbieden. Wij verwachten vanaf het tweede kwartaal van 2021 weer concerten te kunnen organiseren. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor meer informatie: zie de website van het Academiehuis.