Welkom

Welkom op de website van Stichting Schnitgerorgel Zwolle, de stichting die zich inzet voor het bewaren en in stand houden van het grootste Schnitgerorgel in Nederland. Het orgel is op 2 oktober 1721 opgeleverd in wat nu Academiehuis de Grote Kerk (of Grote of St. Michaëlskerk) heet te Zwolle. In oktober van dit jaar mogen we stilstaan bij het 302-jarig bestaan van het orgel. Helaas kan het jubileum niet klinkend worden gevierd omdat het orgel is leeggehaald in verband de restauratie van het orgel.

Op deze website vindt u informatie over de orgels in de Grote kerk van Zwolle, orgelconcerten en mogelijkheden voor u om bij te dragen aan de restauratie van het beroemde Schnitgerorgel.


Laatste nieuws:

Op zaterdag 23 september 2023 is er geen marktconcert in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Steunt u de restauratie van het Schnitgerorgel via één van de akties? Kijk voor meer informatie op deze website of ga naar Actueel.

In het maartnummer van De Orgelvriend een artikel over de afronding van fase 1 van de restauratie met mooie foto’s van Dick Sanderman van het in januari opgeleverde gerestaureerde orgelfront.

Het ‘Zwols Muziekboek’, dat in november 2022 is verschenen ter ere van Lucas Lindeboom is te bestellen! Het bevat niet eerder gepubliceerde werken van Chris en Lucas Lindeboom en Jaap Nieuwenhuijse. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie van het Schnitgerorgel. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht. Van harte aanbevolen! In Orgelnieuws.nl van 21 maart wordt aandacht geschonken aan deze publicatie.


Help mee het Schnitgerorgel restaureren!

Organisten in Academiehuis Grote Kerk spelen nu op het tijdelijke Flentrop-orgel, afkomstig uit de Leeuwenberghkapel in Utrecht en gebouwd in 1956 in de tijd dat Flentrop ook het Schnitgerorgel in Zwolle restaureerde. De komende jaren zal dit orgel bij vieringen en concerten als vervanging dienen voor het onvolprezen – wereldberoemde – Schnitgerorgel. Het Schnitgerorgel is hard aan restauratie toe en daar wordt nu hard aan gewerkt. Voor deze restauratie is veel geld nodig, en u kunt daar op verschillende manieren bij helpen!

Adopteer een beeld van het Schnitgerorgel

Het opknappen van de beelden en het bijwerken van de buitenkant van de orgelkas is vrijwel afgerond. Hiermee is fase 1 van de restauratie klaar.

U kunt nog steeds beelden adopteren! De orgelkas is zeer rijk versierd en een schitterend topstuk van snijwerk en versierkunst uit de periode van de Barok (eerste helft 18e eeuw). Hoe leuk is het om in navolging van financiers van 300 jaar geleden uw naam (of de naam van uw bedrijf) te verbinden aan een beeld van het orgel? Benieuwd naar de mogelijkheden en de informatiebrochure? Ga naar de pagina Beeldenadoptie of download direct de brochure via de knop hieronder. Inmiddels zijn 8 beelden van de 26 geadopteerd. In de side-bar kunt u lezen welke beelden inmiddels al geadopteerd zijn. Uiteraard kunt u over de mogelijkheden met ons contact opnemen via info@schnitgerorgelzwolle.nl.


Adopteer één of meerdere pijpen van het Schnitgerorgel

Word sponsor door één of meerdere van de ruim 4400 pijpen van het Schnitgerorgel te adopteren. Al vanaf € 25,= kunt u een pijp sponsoren. De grotere orgelpijpen moeten natuurlijk meer opbrengen. Het is mogelijk om een complete stem (één van de 64) te adopteren. Zie voor meer informatie hier of ga rechtstreeks naar de adoptiepagina via de QR-code of de knop.

Scan de QR code om rechtstreeks naar de pijpenadoptiepagina te gaan van Stichting Schnitgerorgel Zwolle. U kunt vervolgens een werk selecteren (Hoofdwerk, Rugpositief, Onderpositief, Borstwerk en Pedaal) waarna u de pijp(en) van uw keuze kunt aanvinken. Na invulling van uw gegevens is betaling mogelijk met IDEAL, creditcard of bankoverschrijving. Bij een geslaagde transactie krijgt u direct een adoptiecertificaat per mail toegezonden.

Koop heerlijke wijn

Koop onze heerlijke geselecteerde wijn. Van iedere verkochte fles gaat €2,50 naar de restauratie, zie verder onze SPONSOR pagina onder het kopje Wijn actie .
Wijn kunt u ook bestellen via wijnactie@schnitgerorgelzwolle.nl
NB: onze wijn wordt niet verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij aflevering van de bestelde wijnen kan bij twijfel om een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Word donateur

We nodigen u van harte uit om donateur van de stichting te worden. Door een jaarlijkse donatie of periodieke gift helpt u ons met het mogelijk maken van de restauratie van dit prachtige instrument, dat het waard is om bewaard te blijven voor het nageslacht. Omdat de stichting is aangemerkt als culturele ANBI kunt u profiteren van extra belastingvoordeel. Naast dit voordeel hebben wij ook bijzondere activiteiten speciaal voor onze donateurs. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier

Uiteraard helpt u ons ook  door het éénmalig doneren van een bijdrage op onze bankrekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE. 


Beluister en bekijk het (oude) Schnitgerorgel

Het Schnitgerorgel bestaat 300 jaar! Op 2 oktober 2021 was het precies 300 jaar geleden dat het orgel werd opgeleverd aan het bestuur van de stad Zwolle. We laten u graag genieten van enkele oude en nieuwere klanken en beelden van het orgel en hebben daarvoor een aparte webpagina gemaakt. Ga gauw naar Luisteren en Kijken om het orgel in volle glorie te horen en zien.


De restauratie van het Schnitgerorgel wordt mede mogelijk gemaakt door een vaste groep donateurs, giften van bezoekers en particulieren, inmiddels meer dan 440 adoptanten van orgelpijpen en 8 beelden van het orgel, bijdragen van de provincie Overijssel, het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, stichting Vrouwenhuis, Schuttelaar Wijnen & Geschenken, het Dinamo Fonds, Wilje Online, Stichting Zabawas, Het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Het Haersoltefonds, Stichting Orgelfonds Mooy en de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (SBNO). Er is nog steeds veel geld nodig voor de restauratie. WIlt u ook bijdragen? Neem dan contact op met ons.

Stichting Schnitgerorgel Zwolle
Handelsregisternummer: 05065715RSIN: 813592513
Postadres: Tjariet 14, 8032 LM Zwolle

Heeft u vragen en of opmerkingen, laat het ons weten via info@schnitgerorgelzwolle.nl