Welkom

Welkom op de website van Stichting Schnitgerorgel Zwolle, de stichting die zich inzet voor het bewaren en in stand houden van het Schnitgerorgel uit 1721 in het Academiehuis Grote Kerk (of Grote of St. Michaëlskerk) te Zwolle.

Laatste nieuws: Er worden weer marktconcerten georganiseerd! Iedere vrijdag om 12.00 uur een half uur orgelspel op het Leeuwenbergh-orgel in Academiehuis De Grote Kerk Zwolle.

zie hier voor meer informatie.

In de media:

Een mooi item over de aanstaande restauratie van de Grote of St. Michaëlskerk en de restauratie van het Schnitgerorgel. Zie dit interview van RTVFocusZwolle met Gerben Pol. Let wel: het genoemde bedrag van 3,5 miljoen euro is alleen voor de restauratie van de kerk. Voor de restauratie van het orgel is nog geen bijdrage beschikbaar gesteld door het rijk! Pas wanneer de bijdrage bekend is, kan worden bepaald of de restauratie van het Schnitgerorgel helemaal volgens de plannen uitgevoerd kan worden.

Restauratie

Al lange tijd zijn er plannen in ontwikkeling voor een grootscheepse  restauratie van het orgel en alle daarmee verbonden activiteiten. Informatie hierover vindt u de komende tijd regelmatig op de site. Voor de restauratie is veel geld nodig, en de website speelt daarbij ook een belangrijke rol.  Wij informeren u via de site over de fondsenwerving, voortgang en activiteiten rond deze restauratie. Alle informatie over de rijke geschiedenis van het instrument blijft uiteraard gewoon beschikbaar.

Lopende activiteiten:

  1. Koop onze heerlijke geselecteerde wijn. Van iedere verkochte fles gaat €2,50 naar de restauratie, zie verder onze SPONSOR pagina onder het kopje Wijn actie .
    Wijn kunt u ook bestellen via wijnactie@schnitgerorgelzwolle.nl
  2. Sponsor een of meerdere van de ruim 4400 pijpen van het Schnitgerorgel. Al vanaf € 25,= kunt u een pijp sponsoren. De grotere orgelpijpen moeten natuurlijk meer opbrengen. Het is mogelijk om een complete stem (één van de 64) te adopteren. Zie voor meer informatie hier.

Word donateur

We nodigen u van harte uit om donateur van de stichting te worden. Door een jaarlijkse donatie of periodieke gift helpt u ons met het mogelijk maken van de restauratie van dit prachtige instrument, dat het waard is om bewaard te blijven voor het nageslacht. Omdat de stichting is aangemerkt als culturele ANBI kunt u profiteren u van extra belastingvoordeel. Naast dit voordeel hebben wij ook bijzondere activiteiten speciaal voor onze donateurs. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier

Uiteraard helpt u ons ook  door het eenmalig doneren van een bijdrage op onze bankrekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE. 

Heeft u vragen en of opmerkingen, laat het ons weten op info@schnitgerorgelzwolle.nl