Historie

Inleiding.

Veel kerken in Nederland en Duitsland bezitten een orgel dat is gebouwd door de Noord-Duitse orgelbouwer Arp Schnitger (1648-1719), de Stradivarius onder de orgelbouwers. Het Schnitgerorgel in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle is na de dood van Arp Schnitger voltooid door zijn zonen Frans Casper Schnitger en Johann George Schnitger. Het orgel was bij de oplevering in 1721 het grootste instrument in ons land en wordt nog steeds gerekend tot een van de beste Barokorgels ter wereld. Het orgel bevat ruim 4400 pijpen en telt 64 sprekende stemmen. De laatste grote restauratie werd in 1950 opgedragen aan de Zaanse orgelbouwer Dirk Andries Flentrop. Zijn plan werd in de jaren 1953-1954 uitgevoerd en was in die tijd een gedurfd voorbeeld van historiserend restaureren.

In 2001 werd het orgel opnieuw door Flentrop, en met behulp van vele vrijwilligers, geheel schoongemaakt. Het laatste onderhoud, restauratie van het speel- en registermechaniek dateert van het voorjaar 2008. 

Eind 2013 is de windvoorziening met de unieke twaalf originele Schnitger spaanbalgen volledig gerestaureerd. Het orgel kan nu weer worden getreden. Tijdens de balgenrestauratie is duidelijk geworden, dat de balgenkamer de grootste en meest in oorspronkelijke staat verkerende windvoorziening van Schnitger in de wereld is. Gelijktijdig is door orgeladviseur Cees van der Poel een historisch onderzoek uitgevoerd waarbij vele, nog niet bekende zaken, aan het licht zijn gekomen!

Met behulp van de resultaten van dit onderzoek is  een nieuw plan ontwikkeld hoe het Schnitgerorgel het best kan  worden gerestaureerd. Onder andere de tongwerken en de windvoorziening zijn aan een grondige opknapbeurt toe. Maar ook de beelden en de orgelkas vertoonden mankementen die aangepakt moesten worden. Een gefaseerde aanpak is uitgewerkt en in april 2022 kon aan Flentrop de opdracht verleend worden tot de start van de eerste fase van de restauratie: de orgelkas met alle beelden restaureren en terugbrengen in de oorspronkelijke kleuren uit 1723.

De komende jaren staan in het teken van het restaureren van het klinkende gedeelte van het orgel: pijpwerk en binnenwerk. Het is onze  wens dat het Schnitgerorgel in 2026 weer helemaal tiptop is en daar maken we ons sterk voor! Er is nog veel geld nodig om alles rond te krijgen, maar we gaan hoe dan ook door! Doet u mee?

volgende