Word Donateur

U kunt de instandhouding van het Schnitgerorgel ondersteunen. Meld u aan als donateur van Stichting Schnitgerorgel Zwolle. De stichting is erkend als Culturele ANBI. Dat betekent dat uw giften aan de stichting voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Elke euro die u aan de stichting doneert, is dus in uw belastingaangifte een aftrekpost van € 1,25!

Aanmelden als donateur kan per e-mail via info@schnitgerorgelzwolle.nl of per post bij onze administrateur

Lolke Folkertsma, Meester Koolenweg 36, 8042 GA Zwolle.

Giften en donaties kunt u overmaken op NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle.