Nu en de toekomst

Bij de onderzoeken naar de staat van het orgel kwam duidelijk naar voren dat het orgel er slechter aan toe is dan gedacht. Het restauratieplan van adviseur Cees van der Poel geeft dan ook veel handvatten voor de uit te voeren restauratie. Interessant gegeven hierbij is dat Flentrop tijdens de restauratie van 1954-56 veel overtollig oorspronkelijk materiaal bij het orgel heeft achtergelaten, wat in de afgelopen decennia rustig is blijven liggen. Dit materiaal kan nu als voorbeeld dienen voor de oorspronkelijke vormgeving van het orgel.

Restauratieplan

In hoofdlijnen bestaat het restauratieplan uit de volgende onderdelen:

  • het herstellen van verval en slijtage van de afgelopen 70 jaar
  • het herstellen van de oorspronkelijke opzet van de windvoorziening, de grootste bewaard gebleven windvoorziening van een Schnitger-orgel
  • waar het kan, hergebruik van de onderdelen uit 1721
  • het zoveel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke mensuren van de pijpen; hierdoor zal de toonhoogte van het orgel ook wijzigen, welke nu een toon hoger dan ‘normaal’ staat
  • aanpassingen van het pijpwerk uit 1956
  • het aanpassen van tongwerken en vulstemmen aan de opzet van Schnitger

Het aanpassen van de kleuren van het orgel maakt nog geen deel uit van dit restauratieplan.

Vergunning verleend

Op 25 april 2019 is de Omgevingsvergunning verkregen van de gemeente Zwolle voor het restaureren/reconstrueren van het Schnitgerorgel in de Grote Kerk.

Kosten en planning

De totale kosten van deze ingreep worden geraamd op ruim € 1,9 miljoen. In 2019 is een dekking van 40% van de subsidiabel geachte kosten van ruim €1,6 miljoen toegezegd door de Provincie Overijssel. Het vooralsnog niet kunnen aanvragen van een rijksbijdrage vertraagt de uitvoering van onze plannen in zoverre, dat het inmiddels niet meer haalbaar is om de restauratie in oktober 2021 af te ronden. Het 300-jarig verjaardagsfeest van het Schnitgerorgel stellen we dan ook nog even uit. Aangezien het orgel in 1723 zijn definitieve kleur kreeg, hopen we per 2023 te beschikken over een gerestaureerde klank en kleur van het Schnitgerorgel in optima forma! We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

NB: Bij de kosten en financiering van deze plannen is nog geen rekening gehouden met een reconstructie van de kleuren, waar extra fondsen voor zullen moeten worden aangesproken.