Colofon

Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Handelsregisternummer: 05065715RSIN: 813592513
Postadres: Tjariet 14, 8032 LM Zwolle
E-mail: info@schnitgerorgelzwolle.nl

Bestuursleden:
W.A. (Wilbert) Potjes, Voorzitter
G. (Gerrit) Bril, Secretaris
E.R. (Robert) Helder
G. (Gerrit) Hoving
M. (Martin) van Heerde

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van, de belangstelling voor en een verantwoord gebruik en beheer van het grote orgel in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle als muziekinstrument en als monument (zie artikel 2 lid 1 van de statuten van de stichting).

Beleidsplan:
De stichting streeft ernaar dat het orgel in topconditie wordt gebracht, zodat het 300-jarig bestaan in 2021 feestelijk gevierd kan worden.
Ondertussen bevordert de stichting dat het orgel kan worden gebruikt en ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor vieringen en concerten.
Daarnaast laat de stichting onderzoek doen naar de historie en de actuele staat van het orgel en probeert de stichting het orgel onder de aandacht van de media te houden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Activiteiten:
De mogelijkheden om activiteiten te ontplooien ontleend de stichting mede aan een convenant dat zij op 15 oktober 2012 heeft gesloten met de eigenaresse van het orgel, de Protestantse Gemeente Zwolle.

Uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarverslag  van het jaar 2013
Zie jaarverslag  van het jaar 2014
Zie jaarverslag  van het jaar 2015
Zie jaarverslag  van het jaar 2016