Jaaroverzicht 2014

Uitgeoefende activiteiten:

In 2014  is voor rekening van de stichting een vervolg gegeven aan het lopend onderzoek naar het orgel. Door de heer Cees van der Poel wordt onderzoek gedaan naar de historie en de actuele staat van het orgel. Dit onderzoek zal gebruikt worden als basis voor een publicatie over het orgel voor een breder publiek en voor beslissingen omtrent de restauratie van windkanalen, -laden en het pijpwerk van het orgel.
In December is een symposium georganiseerd met als onderwerp de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoek en hoe deze in te zetten in de te ontwikkelen restauratie plannen.

Financieel overzicht  2014
betreffende rekening van Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Kosten:
Afronden restauratie balgen
Onderhoud orgel
CD Productie
Symposium
Tezamen      €     20.628.04

Bijdragen:
Donateurs
Verhuur orgel
Subsidie
Tezamen      €    13.801.97

Blijft ten laste van de reserves van de stichting
(opgebouwd uit bijdragen van de donateurs van de stichting) €     23.000.00