Jaaroverzicht 2017

Uitgeoefende activiteiten:

In 2017 is voor rekening van de stichting,  met behulp van de resultaten van het historisch onderzoek, een bestek opgesteld voor een algehele restauratie van het Schnitgerorgel. Inmiddels zijn een aantal orgelbouwers uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Financieel overzicht 2017
betreffende rekening van Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Kosten:
Onderhoud orgel
Historisch Onderzoek
Opstellen bestek
Tezamen                  € 3.307,03

Bijdragen:
Donateurs en giften
Verhuur orgel
Tezamen                € 5.762.50

Blijft ten laste van de reserves van de stichting
(opgebouwd uit bijdragen van de donateurs van de stichting)            € 18.500,00