Kleuren onderzoek

Tijdens het historisch onderzoek zijn er heel veel zaken naar voren gekomen, maar nergens was bekend, wat nu de kleur van het orgel is geweest, toen deze in 1721 is opgeleverd.

Naar aanleiding van de onderzoek resultaten en op de orgelkast gevonden kleur resten, heeft het bestuur van Stichting Schnitger Orgel Zwolle opdracht gegeven om verder onderzoek te doen.
De Zwolse Restaurateur Beschilderingen Bert Jonker heeft een kleuren onderzoek verricht en afgelopen november daarover een rapport opgeleverd aan de Stichting.

Middels dit kleuren onderzoek is een afbeelding gemaakt hoe naar alle waarschijnlijkheid het orgel er uitzag na oplevering. Hier het resultaat.

Foto: Erik Karst Fotografie Zwolle, Bewerking: Bert Jonker.