Rapport

Rapport orgel afgeleverd

In 2014 zijn de resultaten van het historisch onderzoek aangeboden aan de voorzitter van de stichting, welke op zijn beurt het rapport heeft overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Zwolle.   Het rapport

 Verleden en tegenwoordige staat van het orgel in de Grote Kerk van Zwolle

omvat maar liefst ruim 1100 bladzijden en is in opdracht van de stichting geproduceerd door de heer Cees van der Poel.
Het rapport geeft een goed beeld van de rijke geschiedenis van het orgel. Ook zijn er een aantal vragen gerezen waar in de toekomst verder onderzoek naar zal moeten gedaan.

Zoals gemeld zal dit onderzoek ook de basis vormen voor de verder te ontwikkelen restauratie plannen.

Van dit rapport zal t.z.t. een publieksvriendelijke versie verschijnen.

image011

image013