Jaaroverzicht 2015

Uitgeoefende activiteiten:

In 2015 is voor rekening van de stichting een verder vervolg gegeven aan het lopend onderzoek naar het orgel. Door de heer Cees van der Poel wordt onderzoek gedaan naar de historie en de actuele staat van het orgel. Dit onderzoek zal gebruikt worden als basis voor een publicatie over het orgel voor een breder publiek en voor beslissingen omtrent de restauratie van windkanalen, -laden en het pijpwerk van het orgel.

In november  2015 zijn de resultaten van het historisch onderzoek aangeboden aan de voorzitter van de stichting, welke op zijn beurt het rapport heeft overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Zwolle. .

Financieel overzicht  2015
betreffende rekening van Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Kosten:
Onderhoud orgel
Historisch Onderzoek
Presentatie Rapport
Tezamen        €     16.466.88

Bijdragen:
Donateurs
Verhuur orgel
Subsidie
Tezamen      €   6.359.00

Blijft ten laste van de reserves van de stichting
(opgebouwd uit bijdragen van de donateurs van de stichting) €     13.501.00