Jaaroverzicht 2016

Uitgeoefende activiteiten:

In 2016 is voor rekening van de stichting het lopend onderzoek naar het orgel afgerond. Door de heer Cees van der Poel is / wordt onderzoek gedaan naar de historie en de actuele staat van het orgel. Dit onderzoek zal gebruikt worden als basis voor een publicatie over het orgel voor een breder publiek en voor beslissingen omtrent de restauratie van windkanalen, -laden en het pijpwerk van het orgel.
Medio 2016 is met behulp van de resultaten van het historisch onderzoek een bestek opgesteld voor een algehele restauratie. Inmiddels zijn een aantal orgelbouwers uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Financieel overzicht 2016
betreffende rekening van Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Kosten:
Onderhoud orgel
Historisch Onderzoek
Opstellen bestek
Tezamen                  € 1.642,76

Bijdragen:
Donateurs
Verhuur orgel
Tezamen                € 4.116,60

Blijft ten laste van de reserves van de stichting
(opgebouwd uit bijdragen van de donateurs van de stichting)            € 17.500,00