TEMP Welkom

Welkom op de vernieuwde site van Stichting Schnitgerorgel Zwolle, de stichting die zich inzet voor het bewaren en in stand houden van het Schnitgerorgel uit 1721 in het Academiehuis Grote Kerk (of Grote of St. Michaëlskerk) te Zwolle.

Laatste nieuws: Pijp adoptie plan van start !  Klik hier

De regelmatige bezoeker zal hebben opgemerkt, dat er iets is veranderd. Al lange tijd zijn er plannen in ontwikkeling voor een grootscheepse  restauratie van het orgel en alle daarmee verbonden activiteiten. Informatie hierover vindt u de komende tijd regelmatig op de site. Voor de restauratie is veel geld nodig, en de website speelt daarbij ook een belangrijke rol.  Wij informeren u via de site over de fondsenwerving, voortgang en activiteiten rond deze restauratie. Alle informatie over de rijke geschiedenis van het instrument blijft uiteraard gewoon beschikbaar .

Activiteiten waarmee we zijn gestart:

  1. Koop onze heerlijke geselecteerde wijn. Van iedere verkochte fles gaat €2,50 naar de restauratie, zie verder onze SPONSOR pagina onder het kopje Wijn actie .
    Wijn kunt u ook bestellen via wijnactie@schnitgerorgelzwolle.nl
  2. Sinds kort is het pijp adoptie plan on line
    Sponsor een of meerdere pijpen van de ruim 4000 orgelpijpen. Vanaf € 25,= kunt u al een pijp sponsoren. De grotere orgelpijpen moeten natuurlijk meer opbrengen. Het is mogelijk om een complete stem (een van de 64) sponseren.
    Zie voor meer info hier

We nodigen u van harte uit om donateur van de stichting te worden. Door een jaarlijkse donatie of periodieke gift helpt u ons met het mogelijk maken van de restauratie van dit prachtige instrument, dat het waard is om bewaarde te blijven voor het nageslacht. Omdat de stichting is aangemerkt als culturele ANBI kunt u profiteren u van extra belastingvoordeel. Naast dit voordeel hebben wij ook bijzondere activiteiten speciaal voor onze donateurs. Voor meer informatie of aanmelding, klik hier

Uiteraard helpt u ons ook  door het eenmalig doneren van een bijdrage op onze bankrekening NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle, o.v.v. GIFT RESTAURATIE. 

Heeft u vragen en of opmerkingen, laat het ons weten op info@schnitgerorgelzwolle.nl