Restauratie Orgelkas vrijwel afgerond

We wensen u als stichting Schnitgerorgel Zwolle een gezond en fantastisch jaar toe waarin u veel van muziek en culturele schoonheid mag genieten! Ook ten aanzien van de restauratie van het Schnitgerorgel valt er het nodige te genieten. In de tweede week van januari is door de schilders en de orgelbouwer de laatste hand gelegd aan de restauratie van de orgelkas. Ruim een half jaar is gewerkt aan het repareren en restaureren van beelden, houtwerk en (draag)constructies.

Naar aanleiding van het onderzoek van kleurspecialist Bert Jonker is de oorspronkelijke kleurstelling uit 1723 vrijwel helemaal teruggebracht. Kleine aanpassingen waren nodig om het orgelfront goed te laten passen in de ruimte van de kerk en bij de bouwgeschiedenis die de kerk heeft doorgemaakt in de afgelopen eeuwen.

Met het terugplaatsen van de frontpijpen van het Rugwerk is deze eerste fase van het omvangrijke restauratieproject van het Schnitgerorgel afgerond. De buitenkant ziet er weer prachtig uit….nu de binnenkant nog, want er klinkt nog geen enkele pijp!

Op donderdag 19 januari a.s. is de officiële heropening van Academiehuis Grote Kerk Zwolle na de grootschalige restauratie van de kerk, die ruim 3 jaar in beslag heeft genomen. Op zaterdag 21 januari a.s. is het Open Huis waarbij u de gelegenheid hebt om de prachtige orgelkas te bewonderen. Wij zijn erg verrast en blij met het resultaat, u ook?