Restauratie van start

Restauratie 300-jarig Schnitgerorgel van start!

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Academiehuis Grote Kerk Zwolle heeft mevrouw Nel Schnitger (91) – afstammeling van de wereldberoemde orgelbouwer Arp Schnitger –  op dinsdagmiddag 26 april het startschot gegeven voor de langverwachte restauratie van het fameuze Schnitgerorgel! 

Mevrouw Schnitger en voorzitter Wilbert Potjes na de lancering van de restauratie (foto: Gerard van der Sluijs)

De start van de restauratie werd – met muzikale omlijsting door organist Toon Hagen – gemarkeerd door het onthullen van een groot doek, met daarop een afbeelding van het orgel zoals het er over ongeveer een jaar uit gaat zien.

Pers en de vele aanwezige belangstellenden werden welkom geheten door Coby Zandbergen, directeur van Academiehuis Grote Kerk. Onze voorzitter Wilbert Potjes nam de honneurs waar van adviseur Cees van der Poel, die door familieomstandigheden verhinderd was. De aanwezigen kregen een glimp te zien van wat Zwolle de komende jaren te wachten staat met dit prachtige instrument.

Dat het Schnitgerorgel zich na jaren stilte nog steeds mag verheugen in een grote belangstelling blijkt wel uit de aandacht van de landelijke, regionale en lokale media voor de start van de restauratie in uitzendingen op o.a. NOS Radio 1 Journaal, de muziekprogramma’s ‘De Ochtend van 4’ en ‘Podium’ op Radio 4 en RTV Oost! Klik op de knop hieronder voor het item van RTV Oost met daarin (na de reclames) een filmpje met toelichting door adviseur Cees van der Poel. Zie ook de pagina Media.

Naar item RTV Oost

We starten, dankzij…..

Ruim 10 jaar is naar dit moment toegewerkt. Na de ontvangst van een forse subsidie van de provincie Overijssel in oktober 2018 kregen we half januari 2022 eindelijk het verlossende bericht van de minister van OCW: de rijkssubsidie werd toegekend! Weliswaar niet voor het bedrag waarop we hadden gehoopt en gerekend, maar toch zo substantieel dat een start van de restauratie in beeld begon te komen.

De kosten van de restauratie zijn begroot op ruim € 2 miljoen. Met de bijdrage van provincie en rijk is € 1,2 miljoen gedekt. Dit betekent dat de overheid in de vorm van subsidies vooralsnog voor ongeveer 60% bijdraagt.

U begrijpt dat er nog een bedrag van ongeveer € 800.000,- bij elkaar moet worden gebracht om de restauratie volledig uit te kunnen voeren! Een enorme opgave. Het zag ernaar uit dat we nog jaren tegen een lege orgelkas zouden moeten aankijken. Dat vonden we samen met stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle geen aanlokkelijk vooruitzicht.

Een Zwollenaar kon het niet aanzien dat er nog jaren niets aan het orgel zou gebeuren, terwijl de kerk al grotendeels gerestaureerd is. Deze inwoner heeft voorfinanciering aangeboden voor het nog niet gedekte gedeelte. Daardoor kan in ieder geval begonnen worden en lopen we niet het risico dat de subsidie teruggegeven moet worden omdat de looptijd van het project is verstreken. Ook kunnen we de snel oplopende kosten als gevolg van indexering en steeds duurder wordende materialen op deze manier enigszins begrenzen. Hoe langer we wachten, hoe kostbaarder het wordt.

We zijn dan ook ontzettend blij dat we dankzij deze toezegging kunnen starten! Desondanks moeten we nog  wel € 800.000,- bij elkaar brengen voor volledige restauratie! Samen met stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle gaan we ervoor; doet u mee?

Wat gaat er gebeuren?

Na intensief overleg met adviseur, orgelbouwer, schilders en beeldenrestaurateur is gekomen tot een aanpak waarbij in de komende jaren de restauratie in fasen wordt uitgevoerd:

  1. We beginnen met het aanpakken van de buitenkant en de frontpijpen; het front wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke kleuren van de situatie 1721 teruggebracht en de frontpijpen – waarvan vele in slechte staat zijn – worden schoongemaakt, hersteld en in het orgel teruggeplaatst. Schade aan beelden en snijwerk worden hersteld. Met deze werkzaamheden wordt het orgel weer voor het oog toonbaar en is de kale kas in de kerk weggewerkt. Dit is eind 2022/begin 2023 klaar.
  2. In de volgende fase wordt toegewerkt naar een bespeelbaar Rugwerk, zodat weer muziek met het Schnitgerorgel gemaakt kan worden. Dit zal eind 2024 zijn afgerond.
  3. De laatste fase loopt tot eind 2025 en dan wordt de rest van het orgel gerestaureerd. Hier ligt de opdracht dat er voldoende zicht is op financiering van de eerdergenoemde € 800.000 euro.